KsięgoZbiór – konkurs na relację!

2 sierpnia 2013

Ogólnopolski KsięgoZbiór rusza już w sierpniu , więc najwyższy czas ogłosić konkursu na najciekawsze relacje. Nagrodami są złote iPody.

Żeby wygrać wystarczy przygotować relację z zarejestrowanej w Bibliosferze akcji w jednej z kategorii:

  1. Fotografia – maksymalnie 10 fotografii.
  2. Krótka forma literacka + maksymalnie 10 zdjęć.
  3. Komiks
  4. Prezentacja multimedialna
  5. Film

 

Termin nadsyłania prac upływa 31. sierpnia.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres konkurs@makplus.pl zawierającą pracę konkursową oraz imię, nazwisko, numer telefonu, a także zaakceptowanie Regulaminu Konkursu oraz Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (do pobrania poniżej), co następuje poprzez wpisanie do treści wiadomości:

„W celu wzięcia udziału w Konkursie oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz w pełni je akceptuję. Jednocześnie jestem świadom/ma, iż przesłana przeze mnie praca konkursowa może być upubliczniana wraz z podaniem mojego imienia i nazwiska, jako autora pracy na zasadach określonych w Regulaminie, na co niniejszym wyrażam zgodę.”

Brak zamieszczenia powyższej formuły w treści zgłoszenia jest równoważne z brakiem akceptacji regulaminu  i dyskwalifikuje zgłoszenie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Organizatorami konkursu są MAK+ oraz Stowarzyszenie Bibliosfera.org. Fundatorem nagród jest MAK+.

Załączniki:


Fot. Małgorzata Strzelecka